Årlig prisjustering

Vedrørende prisjustering - januar 2024

Vi håper du har funnet en fin treningsrytme og finner glede i å trene hos oss.

Vi er opptatt av å gi deg som medlem et godt tilbud innen trening. 

Dessverre er det slik at vi i Norge fortsatt har relativt høy inflasjon. Fra sist år konsumprisindeksen (KPI) økt med 4,0% (fra oktober 2022 til oktober 2023). Dette påvirker oss alle med høyere priser på alt fra strøm, husleie og økte personalkostnader. Som følge av dette ser vi oss dessverre nødt til å øke våre priser på medlemskap for 2024. Prisøkningen vil være tilsvarende KPI eller litt høyere avhengig av ditt medlemskap.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke gjelder alle våre medlemmer.

Medlemskap som fortsatt er i binding per januar 2024, vil ikke bli prisjustert før bindingstiden løper ut.

Ønsker du å vite om den varslede prisjusteringen påvirker deg og/eller eventuelt hva justeringen blir, kan du benytte sende en e-post til post@spenstfloro.no

Vi håper på forståelse for denne nødvendige prisjusteringen. Vi benytter samtidig anledningen til å takke deg for at du er medlem hos oss, og håper på lysere tider i 2024 uten krig, inflasjon. høye renter og høye strømpriser.

PÅ FORHÅND TAKK FOR HJELPEN!